6ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας

Λόγω της ασυνήθιστης κατάστασης που βιώνουμε και των απρόβλεπτων εξελίξεων λόγω του covid-19, το 6ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας μετατέθηκε για τις 19-21 Νοεμβρίου 2021.

Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνουν το 6ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με τίτλο: Ακουστική Οικολογία & Σύγχρονες Οπτικοακουστικές Αφηγήσεις.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής, είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των κοινών ζητημάτων, που απασχολούν καλλιτέχνες κι επιστήμονες των πεδίων της Οικολογίας και των Οπτικοακουστικών τεχνών.

Οι θεματικές του συνεδρίου αντανακλούν τις προσδοκίες των συνδιοργανωτών για αναζήτηση απαντήσεων, αλλά και διατύπωση νέων ερωτημάτων, σε ζητήματα που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα του ήχου -φυσικά και τεχνητά-, με τις μορφές αφήγησης και αναπαράστασης, τη σημασία τους, όπως και τους τρόπους αντίληψης και πρόσληψής τους.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε